Naposledy zobrazené

CENTRUM KOTLOV
Ku Bratke 3636/11
934 05, Levice
Slovenská republika

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM


OTVÁRACIE HODINY

Pondelok 09:00 - 17:00
Utorok 09:00 - 17:00
Streda 09:00 - 17:00
Štvrtok 09:00 - 17:00
Piatok 09:00 - 17:00
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

Obedná prestávka
od 12:00 do 12:45~

Otvorenosť a fungovanie našej kamennej prevádzky je vždy v súlade s aktuálnymi nariadeniami vlády SR, poprosíme Vás preto sa informovať telefonicky alebo mailom. 

 

 

 

 

 

Grena® Klebepaste

1 balenie = 1 kus  (1kilogram)

Ak nie je na sklade tak je možnosť objednať.

Kód produktu: 2900
Výrobca: Grena a.s.
Záručná doba: 24 mesiacov
Dostupnosť: skladom +2
Cena bez DPH: 6.25
7.50

Univerzální lepidlo pro vysoké teploty do 1200°C.

Vlastnosti

Grena Klebepaste je anorganické lepidlo, které při vysokých teplotách neuvolňuje žádné plyny nebo hořlavé látky.
Lepidlo je rozpustné ve vodě, obě slepené části chraňte před vodou. Znečištěné nářadí lze omýt vodou.

Zpracování

• Před zpracováním dobře promíchejte, kartuše je nutno dobře “pr ohníst”.
• Lepené plochy musí být čisté, suché a zba vené prachu a mastnot.
• Zpracovávejte při teplotách nad +10 stupňů Celsia.
• Po nanesení lepidla zubatou stěrkou nebo “housenkou” na jednu l epenou plochu druhý suchý pr otikus lehce přitiskněte
a krouživým pohybem lehce přitlačujte obě plochy k sobě k vypl nění všech spár. Materiály je třeba k sobě při tisknout,
v závislosti na teplotě pracovního prostředí do cca 3 min. a dbát na to , aby lepidlo neuzavřelo svůj povrch
(vytvoření škraloupu). Při nanesení většího množství lepidla stahujte přebytečné množství zubatou stěrkou.
• Množství nánosu je závi slé na lepených materiálech a pohybuje se v r ozmezí 1 - 1,8 kg/m 2. To odpovídá tloušťce nánosu c ca 1 mm.
• Tuhnutí je závislé na pl ochách, druhu lepeného materiálu a na množst ví naneseného lepidla.
Při 20 stupních Celsia je l epidlo vytvrzeno za 12 hodi n.
• Pokud se lepidlem vyplňuje spára mezi lepenými materiály tloušťky větší než 5 mm, je nutné počí tat s delší dobou tvrdnutí lepidla.
• Nanášení sádrokartonářského tmelu a jiných v odou ředitelných materiálů je možné až na z cela vytvrzené lepidlo.
Nedodržení této zásady může mí t za následek r ozpuštění lepidla a prosáknutí na povrch tmelu.

Balení a skladování

• Lepidlo je dodáváno v pl astových kartuších o hmotnosti 1000 gramů.
• Trvanlivost min. 6 měsíců, skladovat od +5 do +25 stupňů Celsia.
Dráždí kůži. Nebezpečí při zasažení očí. V případě kontaktu okamžitě vypláchněte proudem tekoucí vody
a konzultujte s lékařem. Používejte ochranné pomůcky - vhodný oděv, rukavice a brýle.