PRODOR - Žiaruvzdorné lepidlo, Tuba, 20 ml

Cena 2.40
Dostupnosť: skladom +5
Cena bez DPH: 2
Kód produktu: 3076
Záručná doba: 24 mesiacov

Použitie: (do 1 100 °C) na utesnenie dopojenia dymovodu do komína, pevných a pohyblivých kovových častí krbov a kachlí. Na vyčistené miesto naneste lepidlo v tenkej vrstve a priložte šnúru, pritlačte ju zatvorením dverí a nechajte lepidlo vytvrdnúť 4-5 hod. Upozornenie: používajte bežné bezpečnostné prostriedky. Xi dráždivý. R36/38 dráždi oči a kožu. S24/25 zabráňte styku s pokožkou a očami.